Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Представяне

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел.: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
БУЛСТАТ: 121805755
AFTN: LBSFYAYX
SITA: SOFTOYA
e-mail: caa@caa.bg
Официален сайт:  http://www.caa.bg/                 

Работно време на фронт офис деловодство:
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
тел.: 02/ 937 1017- ГД ГВА в сграда на МТИТС
        02/ 948 8051
- ГД ГВА в сграда на летище София
контакти и повече информация:......

 

 

  ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" -
бенефициент на Оперативна  програма „Административен капацитет"

Важно

До Оператори по наземно обслужване:Във връзка с изпълнение на чл. 48и, ал.2 от ЗГВ и чл. 53, ал. 3 от Наредба 20/24.11.2006 г. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, моля в срок до 14.02.2014 г. да представите в ГД ГВА необходимите документи, които доказват обстоятелствата от цитираните нормативни разпоредби. За информация тел: 02 937 10 51 и 0898 957 577

Незаплатени и дължими такси за надзор над одобрените организации 40_00_4.pdf (363.47 KB)

До собствениците и операторите на самолети Cessna 100 Series inf_let40_00_71.pdf (1.21 MB)

Уважаеми колеги, в МВнР на РБ е получена нота № 27/BG/409/773mc от 01.07.2013 г. на посолството на Кралство Саудитска Арабия в Атина във връзка с инструкция № 256/2/12776 от 26.06.2013 г. на нац. администрация по гр. въздухоплаване на Кралство Саудитска Арабия относно превоза на поклонници по въздуха през 2013 г. Инструкцията е приложима за всички чуждестранни превозвачи, в това число и българските, които извършват транспортиране по въздуха на поклонници. Моля да се съобразявате с инструкцията при изпълнението на този вид полети в Саудитска Арабия. 27_bg_409_773.pdf (762.97 KB)

Удължаване календарен междуремонтен ресурс бутални двигатели Lycoming и Continental на частни самолети с максимално излетно тегло 2730 кг 40_00_52.pdf (2.21 MB)

Претегляне на ВС и издаване на протоколи от претегляне 40_00_46.pdf (393.7 KB)

Допускане до експлоатация след техническо обслужване на ВС непопадащи в обхвата на регламент 216/2008  40_00_45.pdf (392.43 KB)


Всички

Актуално

Скъпи колеги и приятели с радост ви поздравявам за днешният празник - Международният ден на космонавтиката и авиацията. Пожелавам ви още много успешни години. В личен план, ако има нещо по-добро от здравето и щастието, нека да е ваше!
 
  Минчо Цветков
 
Внимание! Поради предстоящите празници, в края на месец април и началото на месец май, ще се проведе извънредна изпитна сесия от 22.04 до 30.04. Желаещите да се запишат могат да направят това тук .
 
Летателна годност - нормативни документи, форми на заявления, информации, относно одобрение на организации по Part-M, Part-145, Наредба-145, регистрация и летателна годност на ВС

 

Лицензиране на авиационен персонал - нормативни документи, организационни заповеди, график за провеждане на теоретични изпити, протоколи, заявления.

 

ГРАФИК на провежданите от ГД ГВА теоретични изпити през 2014 г.


Информационен бюлетин 001/2012 :  NEWS_LICENCE.pdf (126.07 KB)

Справки за състоянието на подадено заявление за лицензиране на авиационен персонал: на тел.: /02/948 8036; 948 8038 и в рубриката 'Проверка състоянието на подадено заявление
Удостоверенията и справките от изпитната сесия  се получават във фронт офиса в приемното време.
Проверяващите на авиационния персонал могат да получат регистрационните си карти във фронт офиса в приемното време.

Заявления и документи по:

Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в Министерство на транспорта.

Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:

IBAN сметка
BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове,
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове /средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD
БНБ Централно управление


ОБРАЗЕЦ НА ФИРМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ  FORM.doc 


Жалби, получени на 13.05.2013г в ГД ГВА, относно размера на  летищните такси на летище София:

от "България Ер"BGAir.pdf (3.05 MB)
от "АОС" AOC.pdf (2.08 MB)
Решение по допустимост за разглеждане на жалба с вх. № 40-01-391 на България ер и недопустимост на жалба с вх. № 51-00-54 от АОС - Комитет на оперириращите авиокомпании 45_01_216.pdf (274.44 KB)

 Решение : Прекратява се производството по спора по жалбата на "България Ер" АД с наш вх. № 40-01-391/13.05.2013г. срещу Решение № 255/26.04.2013г. на "Летище София" ЕАД. 45_01_228.pdf (410.99 KB)

Заповеди