Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Представяне

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел.: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
БУЛСТАТ: 121805755
AFTN: LBSFYAYX
SITA: SOFTOYA
e-mail: caa@caa.bg
Официален сайт:  http://www.caa.bg/                 

Работно време на фронт офис деловодство:
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
тел.: 02/ 937 1017- ГД ГВА в сграда на МТИТС
        02/ 948 8051
- ГД ГВА в сграда на летище София
контакти и повече информация:......

 

 

  ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" -
бенефициент на Оперативна  програма „Административен капацитет"

 

Уважаеми колеги,

Преди 68 години, на 29 юни 1947 година, самолет Ju-52 LZ UNL с екипаж пилоти Никола Александров и Стефан Тосунов, борден механик Тодор Гургулиев и борден радист Павел Александров, излита в 10:20 от летище Враждебна и каца два часа по-късно на летище Бургас. Половин час по-късно самолет Ли-2п LZ-LIA с екипаж Никола Дюлгеров, Иван Шивачев, Методи Наков и Георги Сергиев излита по същото направление. Така е сложено началото на съвременното гражданско въздухоплаване в Република България.

Тази дата е повод да припомним и оценим по достоинство всеотдайния труд на няколко поколения пилоти, бордни инженери, щурмани, радисти, членове на кабинния състав, летищни служители, ръководител полети и инженери по подръжката на средствата за навигация и комуникация. Те поставиха солидните основи, на които и днес, в едни различни и по-сложни времена, гражданската авиация у нас работи и се развива. Без високия професионализъм и всеотдайност на професията на нашите учители и инструктори ние, днешното поколение, едва ли щяхме да направим успешно прехода към съвременната авиация - пазарно либерализирана и силно регулирана по отношение на безопасността и сигурността.

 Отбелязвайки този празничен ден, бих искал от свое име и от името на моите колеги от ГД ГВА да поздравя нашите ветерани и да им пожелая още много години здраве, бодрост и неувяхвящ порив към романтизма на небето! Поздравявам и всички пилоти, които летят у нас и по света, всички, които ден и нощ обслужват пътници и самолети, ръководят въздушното движение, поддържат в изправност високотехнологичната техника и обучават бъдещите авиационни кадри! Желая на всички, уважаеми колеги, успехи в покоряването на нови професионални висоти и лично щастие на вас и вашите близки!

 

Минчо Цветков

Главен директор на ГД ГВА

 

Важно

 Новият Бюлетин по безопасност на полетите 3/2015 за всички собственици на свръхлеки ВС може да намерите тук

 Новият Бюлетин по безопасност на полетите 2/2015 за всички Одобрени Организации за Обучение (АТО) и организации с одобрение по Част-145, Част-MF, Част-MG може да намерите тук !

Предстоящ семинар на Евроконтрол на 07.07.2015 от 09:00 до 16:00ч. за дистанционно управляеми системи ДУЛС

До всички кандидати за първоначално издаване на AML по Част-66  на Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от  26.11.2014 г. със сертификати издадени от EL.147.0007 (HATA).  HATA.pdf (151.08 KB)

Информационен Бюлетин по безопасност на полетите 2/2015 за всички авиационни оператори,  опериращи в Пакистан,  може да намерите тук! 

Новият Бюлетин по безопасност на полетите 1/2015 за всички организации с одобрение по Част-145 и Част-MF може да намерите тук!  

Отнемане на Оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността Nо1008-08 на Сънлайт ЕАД 


Всички

Актуално

 

Летателна годност - нормативни документи, форми на заявления, информации, относно одобрение на организации по Part-M, Part-145, Наредба-145, регистрация и летателна годност на ВС

Информация, засягаща безопасността на полетите!   На вниманието на всички организации за техническо обслужване, извършващи ТО на ВС и на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в  Р. България : ГД „ГВА" публикува Бюлетини по безопасност на полетите, които ще намерите тук.


Летателна експлоатация - заявления  

 Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че считано от 15.04.2015г., се въвеждат частите от Регламент (ЕС) № 965/2012 на комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, касаещи търговски въздушен превоз с балони.


 

Лицензиране на авиационен персонал

Нов ГРАФИК на провежданите от ГД ГВА теоретични изпити през 2015 г.

 
Уважаеми Колеги,
Опреснителните семинари за проверяващи ще се провеждат при събиране на минимум четири /4/ кандидата, след получаване на заявки на e-mail: kkirina@caa.bg , vnaumova@caa.bg

 

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че ГД ГВА започва замяна на издадените към момента разрешителни на проверяващ считано от 01.04.2015г. Замяната ще продължи до 15.05.2015г. Притежателите на разрешитлени на проверяващ ще бъдат уведомени лично, за да получат новите си сертификати за проверяващ.

Проверка състоянието на подадено заявление  - 02/948 8036; 02/948 8038  

 

Заявления и документи по:

Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в Министерство на транспорта.

Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:

IBAN сметка
BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове,
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове /средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD
БНБ Централно управление


ОБРАЗЕЦ НА ФИРМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ  FORM.doc 


Жалби, получени на 13.05.2013г в ГД ГВА, относно размера на  летищните такси на летище София:

от "България Ер"BGAir.pdf (3.05 MB)
от "АОС" AOC.pdf (2.08 MB)
Решение по допустимост за разглеждане на жалба с вх. № 40-01-391 на България ер и недопустимост на жалба с вх. № 51-00-54 от АОС - Комитет на оперириращите авиокомпании 45_01_216.pdf (274.44 KB)

 Решение : Прекратява се производството по спора по жалбата на "България Ер" АД с наш вх. № 40-01-391/13.05.2013г. срещу Решение № 255/26.04.2013г. на "Летище София" ЕАД. 45_01_228.pdf (410.99 KB)

Заповеди