Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Сертифицирана е от 21.02.2014 г. от Intertek със сертификат № QMS110105-01

 

 

 

Обхватът на сертификацията на ГД ,,ГВА''

 (eng)

-Контролни и административни функции на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие с международните договори в областта на гражданското въздухоплаване, страна по които е Р България.

-Администрация на изпълнителната власт за осъществяване правомощията на министъра на транспорта в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване.

 -Национален контролен орган на доставчика на аеронавигационно обслужване.

 

 

 

Политика и цели по качество  (към пълния текст на документа)

Стратегическата цел на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" е да осигури провеждането на единна държавна политика в областта на гражданското въздухоплаване и аеронавигационното обслужване, съответстващо на политиката на ЕС и в защита интересите на българското въздухоплаване и потребителите на авиационни услуги. Горната стратегическа цел се разглежда от ръководството на ГД "ГВА" в следните аспекти:

-безопасност и сигурност;

-управление на въздушното движение

-екологични норми и безопасни условия на труд;

-икономическа политика и защита на потребителите.