Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Авиационна сигурност

 
 
Списък на одобрените от ГД „ГВА” инструктори
по авиационна сигурност в Република България
Националната програма за контрол на качеството
в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване


Списък на одобрените познати изпращачи в Република България
вписани в База от данни на ЕО - RAKC 
Списък на одобрените регулирани агенти в Република България вписани в База от данни на ЕО относно регулиранитe агенти и познатите изпращачи – RAKC
включени в Единната европейска база данни
Заявления за издаване на пропуски за лица, за ПС, за идентификационна карта
  
Изисквания за сигурност по летищата

наложени от Европейският Съюз. Кратка полезна информация за Вас.


Приложение 1-А
[19.01.2016]

Условия (критерии) и ред за издаване на ПРОПУСКИ За лица за зоните за сигурност с ограничен достъп


Заявление за издаване на сертификат на служители по сигурността, извършващи вътрешен контрол на качеството
[15.11.2011]
Application for Internal Quality Control Certification
Сертифициране на персонал по авиационна сигурност
[08.11.2011]
 
Образец на формуляр General Declaration
[04.11.2011]
във връзка с нов ред за достъп на пилотите-любители до зоните за сигурност на гражданските летища в РБългария