Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Тук се обявяват конкурси и резултатите от тях за вакантни длъжности в ГД "ГВА"

 

 Обявен конкурс в ГД ГВА за длъжност „Директор на дирекция" на дирекция „Аеронавигационно обслужване, търсене и спасяване при авиационни произшествия"

 


07.06.2016  Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Главен юрисконсулт" в отдел "Правен и икономическо регулиане": protokol_1_1.pdf (78.05 KB) protokol_1_2.pdf (75.06 KB) protokol_1_3.pdf protokol_2.pdf (66.58 KB)(33.23 KB)

 

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ"  В  ОТДЕЛ "ПРАВЕН И ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ",ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" В ГД „ГВА"  Normativni_aktove_za_podgotovka_za_konkurs_za_Glaven_juriskonsult.doc (254.5 KB)


 

 13.05.2016 - Обявен конкурс в ГД ГВА