Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Тук се обявяват конкурси и резултатите от тях за вакантни длъжности в ГД "ГВА"

 

 

  24.11.2016 - Обявен конкурс в ГД ГВА за Началник отдел на отдел „Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал" - 1 щатна бройка:   Konkurs_LELAP.rar (317.36 KB)

  24.11.2016 - Обявен конкурс в ГД ГВА за  Началник отдел на отдел „Летателна годност на граждански въздухоплавателни средства" - 1 щатна бройка:  Konkurs_LGGVS.rar (306.51 KB)

  


10.11.2016-  Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността директор на дирекция АНОТСАП list.pdf (269.58 KB)

7.10.2016 - ГД ГВА обявява за конкурс за свободна длъжност Директор на дирекция „Аеронавигационно обслужване, търсене и спасяване при авиационни произшествия" -  docs.rar (379.22 KB)

 


07.06.2016  Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Главен юрисконсулт" в отдел "Правен и икономическо регулиане": protokol_1_1.pdf (78.05 KB) protokol_1_2.pdf (75.06 KB) protokol_1_3.pdf protokol_2.pdf (66.58 KB)(33.23 KB)

 

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ"  В  ОТДЕЛ "ПРАВЕН И ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ",ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" В ГД „ГВА"  Normativni_aktove_za_podgotovka_za_konkurs_za_Glaven_juriskonsult.doc (254.5 KB)


 

 13.05.2016 - Обявен конкурс в ГД ГВА 

 

 

 

 

Приложения
 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС (23 KB)
 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (48 KB)