Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Тук се обявяват конкурси и резултатите от тях за вакантни длъжности в ГД "ГВА"

 


ОТНОСНО: Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжност директор на дирекция „Авиационна безопасност”


 


На основание чл.38 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, във връзка с чл. 30, ал.4 от НПКДС, поради неуспешно представяне на кандидатите, конкурсната процедура за длъжността „директор на дирекция „Авиационна безопасност“ приключи без класиране.

 


 


Председател на конкурсната комисия:  /п/


                                           ЛЮДМИЛ МАНАСИЕВ