Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Проверяващи/Examiners

 

  СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ОТ ГД"ГВА" ПРОВЕРЯВАЩИ ПО ТИП И КЛАС ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА №39 И JAR-FCL 1&2

  ТИП САМОЛЕТ / TYPE AIRPLANE TRE(A)/SFE(A)   08_TRE_SFE_A.xls (47.5 KB)
  ТИП ВЕРТОЛЕТ / TYPE HELICOPTER
TRE(H)
  04_TRE_H.xls (20.5 KB)
  КЛАС САМОЛЕТ / CLASS AIRPLANE   FE(A)/CRE(A)/IRE(A)/FIE(A) 
  03_FEA.xls (25 KB)
  ВЕРТОЛЕТ / FLIGHT HELICOPTER FE(H)
  02_FEH.xls (21 KB)
  СТАРШИ ПРОВЕРЯВАЩИ / SENIOR EXAMINER
  SEs.pdf (384.49 KB)
 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ОТ ГД"ГВА" ПРОВЕРЯВАЩИ ЗАБОРДНИ ИНЖЕНЕРИ И БОРДНИ СЪПРОВОДИТЕЛИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 1 TRE(A)/SFE(A)  
  БОРДНИ ИНЖЕНЕРИ / FLIGHT ENGENEER TRE(E)  

  45_01_46_01_02_2013.pdf (1.14 MB)
   45_01_398_21.11.2013.pdf (24.56 KB)

БОРДНИ СЪПРОВОДИТЕЛИ / FLIGHT CONVOY INS(FC) 
  45_01_15/20.01.2012.pdf (310.3 KB)

 

 

  
 

Flight Examiners manual - Aeroplane and Helicopter FEM_v18.doc (1.02 MB)

   
Part-FCL Examiner's Handbook
 

 

Test, Check or AoC forms

 
E-mail за изпращане на заявления за проверяващи
: EBF@caa.bg   

 
   
  ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 45-50-9/13.12.2013г NEWSCAST.pdf (197.51 KB)