Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Представяне

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

адрес:

София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
Телефон на Главен директор ГД ГВА:
+359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
БУЛСТАТ: 121805755
SITA: SOFTOYA
e-mail: caa@caa.bg
Официален сайт:  http://www.caa.bg/                 

Работно време на  деловодство :
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
тел.: 02/ 937 1037- ГД ГВА в сградата на МТИТС

контакти и повече информация:......

 

Разрешения полети: тел.: 02/ 937 1008 и 02/ 937 1002

 

Проверка състоянието на подадено заявление и на телефони: 02/948 8036; 02/948 8038 

 

Жалби на пътници

 

Списък на издаваните от ГД ГВА свидетелства, удостоверения, лицензи и одобрения 

 


   

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" -
бенефициент на Оперативна  програма „Административен капацитет"


 

Портал за електронни административни услуги  

 


Важно

 Oтнемане на лиценз на въздушен превозвач на Общността, издаден на "Ер Виа" ООД; 45-09-550/16.06.2017 г. (873.05 KB)

 Възстановяване на права по свидетелства за правоспособност за техническо обслужване на ВС  

Прекратяване права на BG AME-0006

Прекратяване права по САО - Ер Виа 

Възстановяване на правата по издадено САО - "Хорнит" 

Временно спиране на правата по издадено САО № BG 52 на "Хорнит" 

За дейността на ГД ГВА, като Надзорен орган  по прилагането на Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси.

 Възстановяване права по свидетелства  за правоспособност за ТО на лица от Турция 


Всички

Актуално

На 24.02.2017 г., в гр. София се състоя тържествена церемония по повод връчването на сертификат за съответствие на Системата за управление на качеството, внедрена в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", спрямо изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 .

Дирекция „Авиационна безопасност" към ГД „ГВА" въвежда график за посещения на външни лица в сградата на летище София от 23.01.2017 г., както следва:
-          вторник от 14:00 до 16:00 часа;
-          сряда от 14:00 до 16:00 часа;
-          четвъртък от 14:00 до 16:00 часа.

Летателна годност - нормативни документи, форми на заявления, информации, относно одобрение на организации по Part-M, Part-145, Наредба-145, регистрация и летателна годност на ВС и Бюлетини по безопасност на полетите

Информация, засягаща безопасността на полетите!   На вниманието на всички организации за техническо обслужване, извършващи ТО на ВС и на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в  Р. България : ГД „ГВА" публикува Бюлетини по безопасност на полетите, които ще намерите ТУК

На вниманието на всички собственици и оператори на въздухоплавателни средства, попадащи в категория ELA1 и използвани само за лични цели:Във връзка с изпълнение ТО на тези ВС, следва да се обърне внимание на т. М.А.302 (h) от Регламент (ЕС) № 1321/2014, която дава възможност за изготвяне на Програма за техническо обслужване по образец съгласно АМС М.А.302 (е) и изменение на интервала за ТО на основни компоненти и агрегати на ВС. Също така собственикът на ВС може да предостави в ГД ГВА декларация, която изрично посочва, че за ВС е разработена програма за ТО и тя стриктно се изпълнява. В този случай програмата за ТО не подлежи на одобрение от ГД ГВА. Примерна декларация може да намерите тук.

 

Списък на дискутираните теми и съгласувани практики от стандартизационните срещи за летателна годност в периода 2006-2016 г. можете да намерите ТУК 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че считано от 23.05.2016 г. е задължително използването на издание 05.05.2016 г. на Заявленията свързани с регистрация и летателна годност на въздухоплавателните средства, които са публикувани ТУКЛетателна експлоатация - заявления и нормативни документи

 Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че считано от 15.04.2015г., се въвеждат частите от Регламент (ЕС) № 965/2012 на комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, касаещи търговски въздушен превоз с балони.

 Лицензиране на авиационен персонал
 
- заявления,  нормативни документи и теоретични изпити

 

Уважаеми колеги,
ГД ГВА организира „Опреснителен семинар за проверяващи" при заявени най-малко четири /4/ кандидата. Заявки за „Опреснителен семинар за проверяващи" може да подавате на електронен адрес - Personnel.Licensing@caa.bg  като задължително в полето „Забележка" отбелязвате - Заявка за „Опреснителен семинар за проверяващи". В заявката изпишете пълните си имена (име, фамилия, презиме), номер на проверяващ и данни за контакт.

Информационен бюлетин № 45-50-1/02.11.2016 

Нов ГРАФИК на провежданите от ГД ГВА теоретични изпити през 2016 г.

Проверка състоянието на подадено заявление и на телефони: 02/948 8036; 02/948 8038 

Заявления и документи :

Заявления за лицензиране на авиационния персонал

  • Заявления и документи по  Наредба1 и Наредба39 за издаване на свидетелства за правоспособност на авиационния персонал
  • Заявления и документи по  Наредба 7, Наредба 8 за регистрация и летателна годност на ВС.
  • Заявления и документи по  Регламент (ЕО) 1008/2008   за общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността.


Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в Министерство на транспорта.Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:

IBAN сметка
BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове,
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове /средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD
БНБ Централно управлениеОБРАЗЕЦ НА ФИРМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ  FORM.doc Жалби,  относно размера на  летищните такси на летище СофияЗаповеди