Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Административно обслужване и достъп до обществена информация

 
 
Харта на клиента
 
doc.gif
44.5 KB
Достъп до обществена информация
 
Сигнали, предложения, жалби

 

 

 

doc.gif
28 KB
doc.gif
29.5 KB
Списък на издаваните от ГД ГВА свидетелства, удостоверения, лицензи и одобрения
.
СПИСЪК на категориите информация

подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация", както и форматите, в които е достъпна 2017 г.

 


Ред за подаване на заявления и получаване на административни услуги

 

 


Заявление

за съгласуване на ограничения във връзка с безопасността на въздухоплаването при застрояване (изграждане на обекти) за:ПУП / Виза за проектиране / инвестиционен проект

doc.gif
50 KB