Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Бюлетини по Безопасност на полетите

ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСЯГАЩА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОЛЕТИТЕ! 

На вниманието на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в РБългария:
ГД ГВА публикува Бюлетини по безопасност на полетите

 

 Обучение и компетентност на персонала 03/20163_2016.pdf (195.24 KB)
 Извънредна проверка на ВС от типа Ikarus C42 02/20162_2016.pdf (128.42 KB)
 Извънредна проверка на ВС от типа Ikarus C42
 01/2016 1_2016.pdf (127.5 KB)

Извънредна еднократна проверка на състоянието на всички свръхлеки ВС вписани в Регистъра на гражданските ВС на Република Българи. За всички собственици на свръхлеки ВС

 

 03/2015

 

3_2015.pdf (203.64 KB)

 

Изисквания към ВС, използвани за летателно обучение от Одобрени организации за обучение. За всички Одобрени Организации за Обучение (АТО) и организации с одобрение по Част-145, Част-MF, Част-MG

 

 02/2015

 

2_2015/11062015.pdf (216.05 KB)

 

Обучение и компетентност на персонала

 

 01/2015

 

AAB__1_2015.pdf (111.4 KB)

 

Система за качество

 

 01/2014

 

 AAB_1_2014.pdf (977.16 KB)

 

Обучение и компетентност на персонала

 

 02/2014

 

 AAB_2_2014.pdf (767.61 KB)

 

Разработване и преглед на Програма за техническо обслужване и Програма за надеждност

 

 03/2014

 

 AAB_3_2014.pdf (591.56 KB)

 

Техническо обслужване на ВС за авиохимическа работа
 
 01/2012  AuthorityAlertBulletin_01_2012.doc (269.5 KB) 
ПРЕПРАТКИ КЪМ НЕКОНТРОЛИРАНИ ДОКУМЕНТИ В ОПИСАНИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УППЛГ И ТО
Този бюлетин е задължителен за всички организации за управление на поддържането на постоянната летателна годност (ОУППЛГ) и организациите за техническо обслужване (ОТО) на ВС, одобрени съгласно условията на Регламент 2042/2003 (Приложение I и II) в  Р. България
 02/2011 
AAB_02_2011_Ref_non_controlled.doc
(184 KB)
Tема: Процедури с цел избягване на сработване на ta/ra на системата tcas на вс в района на подхода на летище София 01/2011  AAB_01_2011_TCAS.doc (172 KB)

Тема: Извънредна еднократна проверка на състоянието и регулировката на ключалките на капаците на двигатели на всички ВС от типа Airbus 320. Този бюлетин по безопасност на полетите е задължителен за всички авиационни оператори, които експлоатират ВС от типа AIRBUS 320, регистрирани в  Р. България.

 11/2010   
   AAB_11_2010.doc (171.5 KB)

Тема: Одобрение На Бази За Линейно Техническо Обслужване На Вс. Този бюлетин по безопасност на полетите е  задължителен за всички организации за техническо обслужване на ВС на територията на Р. България

 10/2010   
   AAB_10_2010.pdf (299.74 KB)
Тема: Поддържане на съответствието на организациите за техническо обслужване на ВС
 09/2010                 

  AAB_09_2010.pdf
(2.13 MB)

Тема: Поддържане на постоянната летателна годност
 08/2010

  AAB_08_2010.pdf (2.12 MB)  

Тема: Въвеждане в експлоатация на  европейската допълваща система за GNSS навигация EGNOS
 07/2010

  AAB_07_2010.pdf (1.39 MB)

Тема: Контрол на модификациите и ремонтите
 06/2010

  AAB_06_2010.pdf (313.36 KB)

Тема: Системи за качество - контрол на несъответствията
 05/2010                    

  AAB_05_2010.pdf (1 MB)

Тема: Техническо обслужване на леки ВС с бутални двигатели
 04/2010

  AAB_04_2010.pdf (2.08 MB)

Тема: Техническо обслужване на самолет АН2  03/2010                  

  AAB_03_2010.pdf (1.04 MB)

Тема: Докладване на авиационни събития.Този бюлети е задължителен за всички авиационни оператори и собственици на ВС в РБългария
 02/2010

  AAB_02_2010.pdf (1.69 MB)

   
   
Изпълнението докладвайте на  адрес: airworthiness@caa.bg