Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Национално ръководство по статистика във въздушния транспорт


СЪДЪРЖАНИЕ на Национално ръководство по статистика във въздушния транспорт:

           

1/ Нормативна база

  •  Регламент (ЕО) № 223 на Европейския парламент и Съвета от 11 март 2009 год. относно европейската статистика;

  •  Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и Съвета от 27 февруари 2003 година относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха;

  •  Регламент (ЕО) 1358/2003 на Комисията от 31 юли 2003 година относно прилагането на Регламент (EO) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха;

  • Наредба № РД-08-20 за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България

 

2/  Методически раздел

 

2.1 За авиационни оператори:

2.1.1.
  Отчетна статистическа форма А - отчет за превозите и методически указания за попълване на отчетна статистическа форма А


(78.5 KB)

2.1.2.  Отчетна статистическа форма В - Превози по начални и крайни пунктове на полета и методически указания  за попълване на форма В

 
(27 KB)

2.1.3.  Отчетна статистическа форма С - Превози по етапи на полета  и методически указания   за попълване на форма С

 
(30.5 KB)

2.1.4.  Отчетна статистическа форма D - Парк въздухоплавателни средства и персонал на авиопревозвачите и  методически указания  за попълване на форма D

 
(59 KB)

2.1.5.  Отчетна статистическа форма EF - Финансови данни за авиопревозвачите и методически указания за попълване на форма EF

 
(126.5 KB)

2.1.6 Отчетна статистическа форма М -Разход на гориво  и методически указания за попълване на форма М


(34.5 KB)
(151.21 KB)

  

 

 

2.2. За летищата:

 2.2.1.  Отчетна статистическа форма I - Обем на превозите през летища и методически указания за попълване на форма I 

 
(59.5 KB)

 2.2.2.  Отчетна статистическа форма J - Финансови данни по летища и методически указания  за попълване на форма J

 
(72 KB)

 2.2.3.  Отчетна статистическа форма I-А1 - Информация за превозите по етап на полета

 
(60.5 KB)

 2.2.4.  Отчетна статистическа форма I-B1 - Информация за превозите по начален и краен пункт на полета

 
(51.5 KB)

 2.2.5  Отчетна статистическа форма I-C1 - Информация за превозите през летищата

  (46.5 KB)

 

2.3. За РВД:

2.3.1.
 Отчетна статистическа форма К - Финансови данни по маршрутни средства и методически указания за попълване на форма К

 
(54.5 KB)

 

2.3.2 Отчетна статистическа форма L - Данни за движение по трасета при използване на маршрутни средства и методически указания за попълване на форма L

  (31.5 KB)

2.3.3 Отчетна статистическа форма М -Разход на гориво  и методически указания за попълване на форма М

  (12.29 KB)
(151.21 KB)

  

 

 

2.4. За авиацията с общо предназначение:

2.4.1. Отчетна статистическа форма AD-3 - Въпросник за дейностите в авиацията с общо предназначение и методически указания за попълване на форма AD-3

 
(45.5 KB)

2.4.2.
 Отчетна статистическа форма EF - Финансови данни за авиопревозвачите и методически указания за попълване  на форма EF

 
(126 KB)

  

 

 

3.  Документи с обща приложимост:

 3.1. Видове полети 

 
(36 KB)

 3.2. Таблица на видовете полети

 

(61 KB)

 3.3. Особени случаи

 

(22.5 KB)

  

 

 

4.  Документи за ІТ сектора:

 4.1.  Общи функционалности в ИТ сектора , формат на полетата и подреждане на информацията в отчетни статистически форми І-А1, І-В1 и І-С1


(180 KB)

 4.2.  Възможности за контрол върху качеството при трансфера на данните от първичните документи в базата данни и при изготвянето на отчетните статистически форми І-А1, І-В1 и І-С1

 
(23 KB)

 4.3.  Верификация на данните

 
(29.5 KB)