Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Сертифицирана е на 22.02.2017 г. от Intertek със сертификат № QMS110105-02

 

 На 24.02.2017 г., в гр. София се състоя тържествена церемония по повод връчването на сертификат за съответствие на Системата за управление на качеството, внедрена в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", спрямо изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 .

 

 

Обхватът на сертификацията на ГД ,,ГВА''

-Контролни и административни функции на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие с международните договори в областта на гражданското въздухоплаване, страна по които е Р България.

-Администрация на изпълнителната власт за осъществяване правомощията на министъра на транспорта в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване.

 -Национален контролен орган на доставчика на аеронавигационно обслужване.

 

 

 

Политика и цели по качество

Стратегическата цел на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" е да осигури провеждането на единна държавна политика в областта на гражданското въздухоплаване и аеронавигационното обслужване, съответстващо на политиката на ЕС и в защита интересите на българското въздухоплаване и потребителите на авиационни услуги. Горната стратегическа цел се разглежда от ръководството на ГД "ГВА" в следните аспекти:

-безопасност и сигурност;

-управление на въздушното движение

-екологични норми и безопасни условия на труд;

-икономическа политика и защита на потребителите.