Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Заповеди

 

 

♦ 20.03.2015: Заповед № 45-01-126/20.03.2015 г. за временно спиране на правата за TRE(A) на Мирослав Николов Николов за самолет Airbus A320. 45_01_126.pdf (1004.8 KB)

  20.02.2015: Заповед № 45-01-46/03.02.2015 г.на главния директор за анулиране на извършена проверка за компетентност на интруктор 45_01_46.pdf (1.36 MB)

 ♦  Заповед за отмяна на ограниченията за броя на операторите, извършващи наземно обслужване на Летище София 45_01_234.pdf (48.65 KB)

 


 

Други заповеди

 


 

Жалби, получени относно размера на  летищните такси на летище София:

Решение по чл.122Р от ЗГВ 12.03.2016  40_02_168.pdf (189.47 KB)

Временно решение 28.12.2015 45_06_4.pdf (137.93 KB)

Жалба от България Ер АД , получена на 12.11.2015г в ГД ГВА против Решение № 544/29.10.2015г на изпълнителния директор на Летище София ЕАД за определяне размера на летищните такси на летище София за периода 01.01.2016 - 31.12.2016г AirB.pdf (5.26 MB)

Жалби, получени на 13.05.2013г в ГД ГВА, относно размера на  летищните такси на летище София:

от "България Ер"BGAir.pdf (3.05 MB)
от "АОС" AOC.pdf (2.08 MB)
Решение по допустимост за разглеждане на жалба с вх. № 40-01-391 на България ер и недопустимост на жалба с вх. № 51-00-54 от АОС - Комитет на оперириращите авиокомпании 45_01_216.pdf (274.44 KB)

 Решение : Прекратява се производството по спора по жалбата на "България Ер" АД с наш вх. № 40-01-391/13.05.2013г. срещу Решение № 255/26.04.2013г. на "Летище София" ЕАД. 45_01_228.pdf (410.99 KB)