Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Летателна годност

 

За контакт по всички въпроси, отнасящи се до дейността на отдела:  AIRWORTHINESS@caa.bg

 

 

За  доклади за авиационни събития:  report@caa.bg

 

 

За контакт по въпроси, отнасящи се до Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства: Aircraft.Reg@caa.bg

     /за допълнителни разяснения, консултации и други, свързани със следните дейности:

  1. Регистрация, пререгистрация, отписване на ВС от Регистъра на гражданските ВС-та;
  2. Вписване, отписване и заличаване на залози за ВС-та, както вписване и снемане на запори по ДОПК;
  3. Изготвяне на справки относно регистрацията и статуса на ВС-та.   /