Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Наръчници на инспектора

 
 
Наръчник на инспектора по JAR-FCL 1 и JAR-FCL 2

Наръчници на инспектора по въздухоплаване и лицензиране на персонала

 

Наръчник на инспектора по JAR-FCL 3 (Medical)

 Наръчник на инспектора, част Медицинска годност

 

Наръчник на инспектора в сектор "Разрешение полети"

(Instruction Manual Flight Permission Sector)

 

doc.gif
10.07 MB
Наръчник на инспектора по въздухоплаваненето, част Летателна годност

сборник от правила и процедури, ръководен инструктивен материал за ГД ГВА и авиационната индустрия


Наръчник на инспектора за лицензиране, удостоверяване на експлоатационната годност и контрол на летища, летателни площадки, летищни оператори и оператори по наземно обслужване
doc.gif
100.5 KB
Ръководство на инспектора за инспектиране на кандидат за лиценз за оператор по наземно обслужване
doc.gif
45 KB
Процедура за сертифициране и лицензиране
 на летища, системи и съоръжения за наземно обслужване и лицензиране на оператори по наземни дейности
doc.gif
112.5 KB
Регистрационна форма
за инспекционна проверка на готовността за работа при пролетно-летни условия на летище
doc.gif
163.5 KB
Регистрационна форма
за инспекционна проверка на готовността за работа при есено-зимни условия на летище
doc.gif
259 KB
Регистрационна форма
за първоначаланa и последващи проверки на летище за издаване на удостоверение за екплоатационна годност
xls.gif
78.5 KB
Регистрационна форма
 за лицензиране и проверка на дейността на летищен оператор
doc.gif
80.5 KB
Регистрационна форма
 за първоначална и последващи проверки на летище за издаване на удостоверение за експлоатационна годност
xls.gif
79 KB
Регистрационна форма за проверка на ССНО
xls.gif
167.5 KB
Контролен лист

 за проверка на процедурите, свързани с безопасната експлоатация на летище и прилагането им

xls.gif
25 KB
Регистрационна форма
 за проверка на операторите по  наземно обслужване
doc.gif
61.5 KB
Регистрационна форма
 за първоначална проверка на Система за управление на безопасността
xls.gif
22.5 KB
Регистрационна форма
 за проверка на Система за управление на безопасността
xls.gif
54.5 KB
ЧЕК ЛИСТ за проверка по осигуряване на безопасността на полетите в летище
doc.gif
200 KB
Регистрационна форма за мерки и статус по инспекторски предписания
xls.gif
23.5 KB
Процедура за нотифициране
 на неодобрение, различие или съответствие с международните стандарти и препоръчителни практики на ИКАО
PK-18
340.57 KB
Процедури по предоставяне (издаване), спиране действието и отнемане на оперативни лицензи на въздушни превозвачи

ПК 17

pdf.gif
11.19 MB
Контрол на летателната експлоатация
СУК - ПК 08
pdf.gif
313.12 KB
Сертифициране и надзор на авиационни оператори

СУК - ПК  8а

pdf.gif
382.27 KB