Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Проекти

 

ГВА предлага за разискване и коментар Проекти на наредби, които предстоят да бъдат одобрени и обнародвани.

Моля, изпращайте вашите предложения и коментари на адрес: RPeeva@caa.bg

 
Проект за изменение на Наредба37 за авиационните оператори
[23.08.2016]

 

 


Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
 

Наръчник за радиотелефонна фразеология
[27.07.2015]
Проект на наръчник за радиотелефонна фразеология doc026898.pdf (9.28 MB)
Проект на Наредба № 83 за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг
[07.07.2014]
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=188&id=7304
Наредба за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност и експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и лицензиране на пилотите и изпълнение на полети със свръхлеки въздухоплавателни средства във въздушното пространство на Република България и контрола върху тях
Проект
Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Проект на наредба № 39 от 26.01.2009 г.
[25.04.2013]

за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 и контрола върху тях, и за националните правила за пилотите на въздухоплавателни средства, извън уредените в JAR-FCL

Проект и доклад


Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 27от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове
[25.04.2013]
Проект и доклад