Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” –бенефициент на Оперативна програма „Административен капацитет”

 

 


ОПАК 3     проект „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 


 

ОПАК 2    проект „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД "ГВА" чрез разработка и внедряване на нови електронни административни услуги"

 

 


 

 

ОПАК       проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация", разработване на нови модули и тяхното интегриране в Единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лицензии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване"

 


 

 

- ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” –бенефициент на Оперативна програма „Административен капацитет”