Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Международно въздушно право

 
 
Конвенция за международно гражданско въздухоплаване
подписана в Чикаго /Chicago Convention на 7 декември 1944г., ратифицирана с Указ № 596 от 4.08.1966 г. на Президиума на НС за присъединяване - ДВ, бр. 62 от 9.08.1966 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 55 от 8.07.1994...
doc.gif
189.5 KB
Спогодба за транзита по международните въздушни линии
подписана в Чикаго на 7.12.1944 г., указ № 285 за присъединяване от 4.04.1968 г. - ДВ, бр. 31 от 19.04.1968 г. обн., ДВ, бр. 39 от 18.05.1971 г. в сила за НР България от 21.09.1970...
doc.gif
40 KB
Конвенция за борба с незаконното завладяване на самолети
The Hague Convention (1970), ратифицирана с Указ № 564 на Президиума на Народното събрание от 1.04.1971 г. - ДВ, бр. 29 от 13.04.1971 г. Обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.1972 г. В сила за България от 14.10.1971...
doc.gif
53.5 KB
Конвенция за преследване на незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация
Montreal Convention (1971), ратифицирана с Указ № 15 на Държавния съвет от 15.01.1973 г. - ДВ, бр. 6 от 19.01.1973 г. Обн., ДВ, бр. 45 от 11.06.1974 г. В сила за България от 24.03.1973...
doc.gif
60.5 KB
Протокол за борба с незаконните актове на насилие в летищата
обслужващи международната гражданска авиация, допълващ разпоредбите на Конвенцията за борба с незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация, приета в Монреал на 23.09.1971 г., ратифициран с Решение на Великото...
doc.gif
36.5 KB
Конвенция за маркиране на пластичните взривни вещества с цел тяхното откриване
Convention on Plastic explosives (1991), ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 28.01.1999 г. - ДВ, бр. 10 от 5.02.1999 г. Издадена от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 59 от 29.06.1999 г., в сила от 21.06.1998...
doc.gif
69 KB
Конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз
MONTREAL CONVENTION on unification of certain rules relation to International carriage by air, ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 16.07.2003 г. - ДВ, бр. 67 от 29.07.2003 г. Издадена от Министeрството на транспорта и съобщенията, обн.,...
pdf.gif
264.19 KB
Споразумение за търговията с граждански самолети
Анекс 4(а), ратифицирано със закон, приет от 37-о Народно събрание на 24.10.1996 г. - ДВ, бр. 93 от 1996 г. Издадено от Министерството на търговията и туризма Обн., ДВ, бр. 87 от 29.07.1998 г. В сила от 1.12.1996 г. Приложение 4 към МАРАКЕШКОТО...
doc.gif
191 KB
Международна конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването
от 13.12.1960 г., изменена с протокол от 12 февруари 1981 г. Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 30.01.1997 г. - ДВ, бр. 13 от 1997 г. В сила за Република България от 1.06.1997 г. Издадена от Министерството на транспорта, обн.,...
doc.gif
147 KB
Многостранно споразумение
Между Европейската Общност и нейните държави-членки, Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Бивша Югославска Република Македония, Република Исландия, Република Черна Гора, Кралство Норвегия, Румъния,...
doc.gif
632 KB