Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Тук се обявяват конкурси и резултатите от тях за вакантни длъжности в ГД "ГВА"

 

ПРОТОКОЛИ 4 и 5 за оценяване резултатите на допуснатия до интервю участник в конкурсаза длъжността „Началник отдел" в отдел „Летателна годност на граждански въздухоплавателни средства“  PROTOKOL_4.doc (58 KB)  PROTOKOL_5.doc (50.5 KB)

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2  Formulqr_za_okonchat_rezultati_6.rtf (50.97 KB)

 

ПРОТОКОЛИ 4 и 5 за оценяване резултатите на допуснатия до интервю участник в конкурсаза длъжността „Началник отдел" в отдел „Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал"  PROTOKOL_4.doc (53 KB)   PROTOKOL_5.doc (49 KB)

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2 Formulqr_za_okonchatelni_rezultati_6.rtf (47.64 KB)

Протоколи:  PROTOKOL_3_ocenka_na_koncepcii.doc (51.5 KB)   ;    PROTOKOL_4_zashtita_na_koncepciq.doc (52.5 KB)

22.12.2016 Протоколи:   PROTOKOL_3_LGGVS_OCENKA_TEST.doc (51 KB)  ; PROTOKOL_3_LELAP_OCENKA_TEST__2_.doc (50 KB)

20.12.2016 - Нормативни актове за подготовка за конкурсите началник отдел ЛЕЛАП и ЛГГВС:    nactLG.docx (15.52 KB) ; nactLE.docx (15.2 KB)

16.12.2016- Протоколи oт конкурсите за Началник отдел ЛЕЛАП и Началник отдел ЛГГВС:   PROTOKOL_1_LGGVS.doc (72 KB)  ; PROTOKOL_1_LELAP.doc (69 KB)  

 


 

09.12.2016- СПИСЪК На допуснатите кандидати до защита на концепция в конкурс, обявен със Заповед № 45-01-403/06.10.2016 г на Главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация", за заемане на длъжността „Директор" на дирекция „Аеронавигационно обслужване, търсене и спасяване при авиационни произшествия" spisak.docx (15.66 KB)

 

  24.11.2016 - Обявен конкурс в ГД ГВА за Началник отдел на отдел „Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал" - 1 щатна бройка:   Konkurs_LELAP.rar (317.36 KB)

  24.11.2016 - Обявен конкурс в ГД ГВА за  Началник отдел на отдел „Летателна годност на граждански въздухоплавателни средства" - 1 щатна бройка:  Konkurs_LGGVS.rar (306.51 KB)

  


10.11.2016-  Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността директор на дирекция АНОТСАП list.pdf (269.58 KB)

7.10.2016 - ГД ГВА обявява за конкурс за свободна длъжност Директор на дирекция „Аеронавигационно обслужване, търсене и спасяване при авиационни произшествия" -  docs.rar (379.22 KB)

 


07.06.2016  Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Главен юрисконсулт" в отдел "Правен и икономическо регулиане": protokol_1_1.pdf (78.05 KB) protokol_1_2.pdf (75.06 KB) protokol_1_3.pdf protokol_2.pdf (66.58 KB)(33.23 KB)

 

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ"  В  ОТДЕЛ "ПРАВЕН И ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ",ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" В ГД „ГВА"  Normativni_aktove_za_podgotovka_za_konkurs_za_Glaven_juriskonsult.doc (254.5 KB)


 

 13.05.2016 - Обявен конкурс в ГД ГВА 

 

 

Приложения
 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС (23 KB)
 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (48 KB)