Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Контакти


София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел: /02/ 937-1047
факс: /02/ 980 - 5337
SITA: SOFTOYA

e-mail: caa@caa.bg

           SAFABG@caa.bg
           report@caa.bg      - e-mail за доклади за авиационно събитие           
           permissions@caa.bg    - e-mail за полетни разрешения


Административни услуги -  деловодство  на ГД ГВА
                                           

 

Главна Дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

  

 

       E-mail


Главен директор ГД ГВА


Станимир Лешев


Главен директор

 
DirectorGeneral@caa.bg    e-mail за служебна кореспонденция:
 caa@caa.bg


Главен секретар
ГД ГВА


Михаил Захариев

 Главен секретар

 
MZahariev@caa.bg

 

   
    

Дирекция
"Авиационна безопасност"

Иван С. Иванов

 дирекция
"Авиационна Безопасност"

 ISivanov@caa.bg

 

   

 

   

Отдел
„Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал"

 Светла Найденова
 отдел 
„Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал"
SNaydenova@caa.bg

 

 

  e-mail за служебна кореспонденция:

Flight.Ops@caa.bg
Personnel.Licensing@caa.bg

med@caa.bg;
AMS@caa.bg

 

   

Отдел
"Летателна годност на ГВС"

 Николай Начев

отдел
"Летателна годност на ГВС"

NNachev@caa.bg

 

e-mail за служебна кореспонденция:

AIRWORTHINESS@caa.bg/

 

 

  e-mail за регистрация на ВС:

Aircraft.Reg@caa.bg

 

e-mail за доклади за авиационно събитие

report@caa.bg

 

 

  
    

Отдел
"Летища и лицензиране
на летищни оператори"

Иван Бамбов

Началник отдел
"Летища и лицензиране
на летищни оператори"

IBambov@caa.bg

   e-mail за служебна кореспонденция: AIRPORTS@caa.bg
    
    
    

Дирекция
"Аеронавигационно обслужване, търсене и спасяване при авиационни произшествия"

 Славко Вараджаков 

Директор дирекция
"Аеронавигационно обслужване, търсене и спасяване при авиационни произшествия"

 SVaradzhakov@caa.bg


    

 

    e-mail за служебна кореспонденция: ANS@caa.bg

 

  e-mail за Mandatory Occurrence Reportings:

 MOR@caa.bg

   e-mail за Searh and Resque: SaR@caa.bg
    

Дирекция
"Регулиране, международно сътрудничество и авиационна сигурност"

 Ралица Пеева

и.д. Директор дирекция
"Регулиране, международно сътрудничество и авиационна сигурност"

 


    

 

   

Отдел
"Правен и
икономическо
регулиране"

Чавдар Николов

и.д.Началник отдел
"Правен и
икономическо
регулиране"

cnikolov@caa.bg

 

  e-mail за служебна кореспонденция LEGAL@caa.bg
    Economic
Regulations@caa.bg

 

   

Отдел
"Mеждународно струдничество"

Людмила Тренкова  и.д.Hачалник отдел
"Mеждународно сътрудничество"

 LTrenkova@caa.bg

 

  e-mail за служебна кореспонденция INTERNATIONAL@caa.bg
   e-mail за полетни разрешения permissions@caa.bg
    
    

Отдел
"Авиационна сигурност"

в Hачалник отдел
"Авиационна сигурност"

 

 

e-mail за служебна кореспонденция:
 AVSEC@caa.bg
   
   

 

   

Дирекция
"Финансово-стопански дейности и
административно обслужване"

Динко Давидов

 Директор дирекция
"Финансово-стопански дейности и
административно обслужване"

 DDavidov@caa.bg

 

   

Отдел
"Финансово-стопански
дейности"

Галина Димитрова

Началник отдел
"Финансово-стопански
дейности"

 

 

e-mail за служебна кореспонденция:

FINANCE@caa.bg

 

   

Отдел
"Административно обслужване, статистика и архив"

Венцислав Гигов

Началник отдел
"Административно обслужване, статистика и архив"