Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Деловодство на ГД "ГВА"

 

Деловодство в сграда на МТИТС

адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел.: 02/ 937 1037

Работно време на фронт офис деловодство:
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа

 

 

Деловодство в сграда на летище София

адрес: гр. София, 1540, бул. Брюксел № 1, деловодство.
тел.: 02/ 948 8051

Работно време на фронт офис деловодство:
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа

 

 

Проверка състоянието на подадено заявление и на телефони: 02/948 8036; 02/948 8038