Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало
25.09.2012

Проекти на регламенти/директиви на ЕС

Заинтересованите лица - авиационната индустрия и отделни лица могат да дават предложения в онлайн режим за изменение и допълнение или отмяна на текстове в проекти на регламенти/директиви на ЕС на следния адрес:

Notices of proposed amendments (NPAs):

http://easa.europa.eu/rulemaking/notices-of-proposed-amendment-NPA.php