Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Заявления за лицензиране на авиационния персонал


  Заявления за летателен екипаж - пилоти
РЕГЛАМЕНТ 1178/2011 (PART-FCL) 

 Упътване Current
 1. Заявления за определяне на проверяващ и издаване на свидетелство за летателна правоспособност
АPP-0001

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОВЕРЯВАЩ ЗА ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА  И ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ/КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПОЛЕТИ ПО ПРИБОРИ (IR) СЪГЛАСНО PART-FCL


APP_0001.doc
(234 KB)
 15.04.2016
АPP-0004

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАРШИ ПРОВЕРЯВАЩ ИЛИ ИНСПЕКТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПРОВЕРЯВАЩ И ЗА ИЗДАВАНЕ, ПОТВЪРЖДВАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ И/ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕ НА  ПРАВАТА ЗА ПРОВЕРЯВАЩ


APP_0004.doc
(151.5 KB)
 15.04.2016
АPP-0008

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОВЕРЯВАЩ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИНСТРУКТОР И ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗДАВАНЕ И/ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕ НА  ПРАВАТА ЗА ИНСТРУКТОР


APP_0008.doc
(150 KB)
 15.04.2016
 2. Заявления за вписване на квалификация в свидетелство за летателна правоспособност
АPP-0010ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ В СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ СЪГЛАСНО PART-FCL
APP_0010.doc
(119.5 KB)
 15.04.2016
АPP-0020

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС ТИП И КЛАС ВС И/ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ В СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ СЪГЛАСНО PART-FCL


APP_0020.doc
(180 KB)
 15.04.2016

 3. Заявления за потвърждаване и преобразуване на свидетелство за правоспособност

АPP-0005

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС/РАЗРЕШЕНИЕ В СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ


(124.75 KB)
 10.03.2015
АPP-0003

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ, ИЗДАДЕНО ОТ ГД ГВА


APP_0003.doc
(110.5 KB)
 15.04.2016
АPP-0002

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ СЪГЛАСНО PART-FCL НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ, ИЗДАДЕНО СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НА ИКАО


APP_0002.doc
(176.5 KB)
 15.04.2016
АPP-0006

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА  ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ СВИДЕТЕЛСТВА НА ЛЮБИТЕЛИ ПИЛОТИ (PPL(SA)/PL(FB)/PL(G)) ИЗДАДЕНО ПО РЕДА НА НАРЕДБА №1 СЪС СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ В СЪОТВЕСТСТВИЕ С PART-FCL (LAPL(A)/LAPL(B)/SPL)


APP_0006.doc
(141.5 KB)
 15.04.2016
 4. Заявления запромяна на компетентен орган на свидетелство за правоспособност
АPP-0009

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С PART-FCL ИЗДАДЕНО ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА


APP_0009.doc
(117 KB)
 15.04.2016
 5. Заявления за замяна на свидетелство за правоспособност от JAR-FCL към PART-FCL
АPP-0023ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА  ЗАМЯНА НА СВИДЕТЕЛСТВО НА ПИЛОТ (САМОЛЕТ/ВЕРТОЛЕТ) ИЗДАДЕНО ПО РЕДА НА JAR-FCL 1&2 СЪС СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ В СЪОТВЕСТСТВИЕ С PART-FCL/ РЕГ.1178/11/
APP_0023.doc
(153.5 KB)
 15.04.2016
 6. Заявления теоретичен изпит
АPP-0011ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ТРАНСПОРТЕН ПИЛОТ (САМОЛЕТ) – ATPL(A) - PART-FCL
(257.82 KB)
 10.03.2015
АPP-0012ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ТРАНСПОРТЕН ПИЛОТ (ВЕРТОЛЕТ) – ATPL(H) - PART-FCL
(256.65 KB)
 10.03.2015
АPP-0013ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПИЛОТ (САМОЛЕТ) – CPL(A) - PART-FCL

(257.09 KB)
 10.03.2015
АPP-0014
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПИЛОТ (ВЕРТОЛЕТ) – CPL(H) - PART-FCL

(257.08 KB)
 10.03.2015
АPP-0015ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПОЛЕТИ ПО ПРИБОРИ НА САМОЛЕТ – IR(A) - PART-FCL

(249.22 KB)
 10.03.2015
АPP-0016ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПОЛЕТИ ПО ПРИБОРИ НА ВЕРТОЛЕТ – IR(H) - PART-FCL

(249.27 KB)
 10.03.2015
АPP-0017ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ЛЮБИТЕЛ ПИЛОТ (САМОЛЕТ) – PPL(A) - PART-FCL

(251.43 KB)
 
10.03.2015
АPP-0018ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ЛЮБИТЕЛ ПИЛОТ (ВЕРТОЛЕТ) – PPL(H) - PART-FCL

(251.68 KB)
 10.03.2015
АPP-0019

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ТРАНСПОРТЕН ПИЛОТ (ВЕРТОЛЕТ) С ПРАВА ЗА ПОЛЕТИ ПО ПРИБОРИ – ATPL/IR - PART-FCL


(257.94 KB)
 10.03.2015
     

Заявления за пилоти на СлВС
НАРЕДБА № Н-1

 Упътване Current
 1. Заявления за издаване на национално свидетелство за СлВС (NPPL(M)
АPP-0024

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЮБИТЕЛ  ПИЛОТ НА СлВС (NPPL(M))


(300.16 KB)
 15.06.2015
 2. Заявления за потвърждаванебвъзстановяване на квалификация в национално свидетелство за СлВС (NPPL(M)
АPP-0025

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС/РАЗРЕШЕНИЕ В НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЮБИТЕЛ  ПИЛОТ НА СлВС (NPPL(M))


(122.04 KB)
 15.06.2015
 3. Заявления за вписване на квалификация в национално свидетелство за СлВС (NPPL(M)
АPP-0026

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС ТИП И КЛАС ВС И/ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ В НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЮБИТЕЛ  ПИЛОТ НА СлВС (NPPL(M))


(287.25 KB)
 15.06.2015
  4. Заявления за преобразуване на PPL(SA) в национално свидетелство за СлВС (NPPL(M)
АPP-0027

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА  ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО НА ЛЮБИТЕЛИ ПИЛОТИ (PPL(SA)) ИЗДАДЕНО ПО РЕДА НА НАРЕДБА №1 С НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЮБИТЕЛ  ПИЛОТ НА СлВС (NPPL(M))


(287.23 KB)
 15.06.2015
 5. Заявления за преиздаване на национално свидетелство за СлВС (NPPL(M)
АPP-0028

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕИЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЮБИТЕЛ  ПИЛОТ НА СлВС (NPPL(M))

(125.33 KB) 15.06.2015
     
  Заявления за летателен екипаж, различни от пилоти
 Упътване Current
 1. Заявление за първоначално издаване на свидетелство за правоспособност
АП-3ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА - ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖА, РАЗЛИЧНИ ОТ ПИЛОТИ

(152.5 KB)
 10.03.2015
 2. Заявление за вписване на квалификации и/или разрешения в свидетелство за правоспособност
АП-12ЗА ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ КАТО ОБУЧАЕМ И ВПИСВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС, КЛАС/ТИП ВС - НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖА, РАЗЛИЧНИ ОТ ПИЛОТИ
(184 KB)
 10.03.2015
 3. Заявление за потвърждаване на квалификации и/или разрешения в свидетелство за правоспособност
АП-13ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС - ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖА
(73.5 KB)
 10.03.2015
 4. Заявление за замяна на свидетелство за правоспособност
АП-10ЗА ЗАМЯНА И ПОДМЯНА НА ВАЛИДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ - ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖА РАЗЛИЧНИ ОТ ПИЛОТИ

(96 KB)
 10.03.2015
 5. Заявление за преиздаване на свидетелство за правоспособност
АП-15ЗА ПРЕИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ

(68 KB)
 10.03.2015
 5. Заявление за теоритични изпити
АП-14ЗА ЯВЯВАНЕ  НА ТЕОРЕТИЧЕН  ИЗПИТ ЗА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБОНОСТ ПО НАРЕДБА № 1

(133.5 KB)
 10.03.2015
     
Заявления за кабинен екипаж Упътване

 Current

 1.За издаване на атестация на кабинен екипаж    
АPP-0007 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИЯ НА КАБИНЕН ЕКИПАЖ СЪГЛАСНО PART-CC /РЕГ. 290/2012/

APP_0007.doc
(130.5 KB)
  15.04.2016
 2.За вписване/потвърждаване/възстановяване    
АPP-0021 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ/ПОТВЪРЖДАВАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ТИП ВС И/ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НА СТЮАРД/ЕСА
(127.64 KB)
  10.03.2015
 3.За преобразуване
   
АPP-0022ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА СТЮАРД/ЕСА(САМОЛЕТ/ВЕРТОЛЕТ), ИЗДАДЕНО ПО РЕДА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В АТЕСТАЦИЯ НА КАБИНЕН ЕКИПАЖ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА  PART-СС/ РЕГ.1178/11/

APP_0022.doc
(131 KB)
 15.04.2016
     
 Заявления за полетен диспечер  Упътване 
 1.За издаване/потвърждаване/вписване   
АП-8ЗАЯВЛЕНИЕ № 8 ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ И ВПИСВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КЛАСОВЕ - ПОЛЕТЕН  ДИСПЕЧЕР
 
(166.5 KB)
  10.03.2015
 2.За преиздаване   
АП-15ЗА ПРЕИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ 
(68 KB)
  10.03.2015
 3.За теоретични изпити   
АП-14ЗА ЯВЯВАНЕ  НА ТЕОРЕТИЧЕН  ИЗПИТ ЗА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБОНОСТ ПО НАРЕДБА № 1 
(133.5 KB)
  10.03.2015
     
 Заявления за борден съпроводител
 Упътване 
     
 АП-3 ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА - ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖА, РАЗЛИЧНИ ОТ ПИЛОТИ 
(152.5 KB)
 10.03.2015
 АП-12 ЗА ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ КАТО ОБУЧАЕМ И ВПИСВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС, КЛАС/ТИП ВС - НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПИЛОТИ
(184 KB)
 10.03.2015
 АП-13 ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС - ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖА
(73.5 KB)

  10.03.2015
 АП-15 ЗА ПРЕИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ 
(68 KB)
  
     

 Заявления за технически състав

 Упътване 
Заявление7

- за издаване/вписване на квалификационен клас/подквалификационен клас/преиздаване/подмяна/замяна/премахване на ограничения на свидетелство за правоспособност за ТО (AML) по национално законодателство - Наредба № 1


(147.5 KB)

 

 

Заявление7a


EASA Форма 19 - Заявление за първоначално издаване/ изменение/ подновяване на лиценз за техническо обслужване на ВС (AML) по Част 66


(119.5 KB)
  
   СПРАВКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ НА БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ИЛИ ПРИРАВНЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ СТАНДАРТА В ДОПЪЛНЕНИЕ 1 КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ ЧАСТ 66 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2042/2003 СЪГЛАСНО ОБОБЩЕН  ДОКЛАД ЗА КОНВЕРТИРАНЕ И КРЕДИТИРАНЕ  

(131.5 KB)

  
     СПРАВКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ КОНВЕТИРАНЕ / РАЗШИРЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ПО СТАНДАРТА В ДОПЪЛНЕНИЕ 1 КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ  ЧАСТ 66 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2042/2003   (123.5 KB) 
 
  ПРЕДВАТИРЕТНО ОДОБРЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ/OJT AIRCRAFT TYPE PRACTICAL EXPERIENCE LIST OF TASKS FOR AIRCARFT’S OF GROUP , 3

 
(10.33MB)

  
  ПРЕДВАРИТЕЛНО ОДОБРЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТИП ВС/AIRCRAFT PRACTICAL TYPE TRAINING PRE-APPROVAL acc. to Part 66 Appendix III


(
803 KB) 

  
  
  Заявления за ръководител полети
  
 Заявления


  
  
 Други заявления
 Упътване 
 Заявление за   издаване/вписване на квалификационен клас/ подквалификационен клас/ преиздаване/подмяна/ замяна/премахване  на  ограничения  на  свидетелство  за  правоспособност  на  ATSML
(154.5 KB)
 
(81.5 KB)
 
  
  
  

  Заявления за Одобрени организации за обучение

 Упътване

 Current

 

 - Заявлениe по Part-FCL


(160 KB)

  (110.65 KB)

 

 

 Приложение 1  


(146 KB)

 

 

 

 Приложение 2

 
(106 KB)

 

 

 

Приложение 3

 
(93 KB)

 

 

 

 Приложение 4

 
(90.5 KB)

 

 

 

 Приложение 5

 
(95.5 KB)

 

 

 

-Заявлениe ЗА ОДОБРЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ / APPLICATION FOR LANFUAGE PROFICIENCY BODY

 
(120 KB)

 

 

 

-Заявлениe по Part CC

  (143.5 KB)

 

 

 

 Приложение 1

  (105.5 KB)

 

 

 

 Приложение 2

  (99.5 KB)

 

 

 

 Приложение 3

  (82 KB)  
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЛИЦЕ ПО ЧЛ.119Е ОТ ЗГВ

 (146.02 KB)

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Заявление за удостоверение на лице по чл.119е от ЗГВ

 (104.16 KB)

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 към Заявление за удостоверение на лице по чл.119е от ЗГВ

 (88.99 KB)

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 към Заявление за удостоверение на лице по чл.119е от ЗГВ

 (83.46 KB)

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към Заявление за удостоверение на лице по чл.119е от ЗГ

 (79.67 KB)

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №5 към Заявление за удостоверение на лице по чл.119е от ЗГВ

 (85.66 KB)