Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Процедура при подаване на оплакване / жалба (по Регламент (ЕК) № 261/2004 ) и ФОРМУЛЯР ЗА ЖАЛБА

 

 

Моля прочетете внимателно текста по долу преди да се обърнете към Националния орган по прилагане.

 

В случай на отмяна, голямо закъснение или отказан достъп до борда е препоръчително да отнесете Вашата жалба първо и предимно към въздушния превозвач.

 

 

В случай, че не получите удовлетворяващо Ви решение по жалбата Ви от страна на въздушния превозвач, то тогава можете да препратите същата на вниманието на съответния компетентен Национален орган по прилагане (НОП). Всяка държава-членка е определила такъв НОП, който е разположен в съответната държава (както и Исландия, Норвегия и Швейцария). Жалбите следва да се изпращат до този орган, на чиято територия е възникнал случая (държавата от чието летище е трябвало да започне полета): Национални органи по прилагане на Общността (NEB)

 

Национален орган по прилагане на Регламент 261/2004 за България е Главна Дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА").

Формуляр за подаване на жалба на английски език: eu_complaint_form_en.pdf (119.37 KB)   AIR_PASSENGER_RIGHTS.docx (49.18 KB)

Формуляр за подаване на жалба на български език: eu_complaint_form_bg.pdf (304.72 KB) .

 


За Ваше улеснение можете да ползвате тези формуляри за подаване на Вашата жалба към ГД ГВА или към въздушните превозвачи.  Жалбата Ви може да бъде подадена също и в свободен текст.

 

Когато подавате жалба моля да предоставяте и цялата съпътстваща информация отнасяща се до Вашия случай, като кореспонденция с въздушния превозвач, e-mail - и други документи.

 

ГД ГВА ще разгледа Вашата жалба в рамките на периода от 4 до 6 седмици.

 

Жалбите до ГД ГВА можете да изпращате чрез:

 

e-mails: caa@caa.bg и ComplaintsBG@caa.bg

по пощата на следния адрес:

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,

Ул."Дякон Игнатий",

София 1000

България

факс: +359 2 980 5337