Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Начало


За ГД ГВА

-Структура
-Функции
-Устройствен правилник
-Отчети и цели
-Декларации
-Контакти

Национален Надзорен Орган - АНО

-За ННО
-Мисия
-Визия
-Стратегия
-Политика по безопасност
-Политика по качество
-Функции
-Документи

Новини и събития

-Архив Новини и събития

Нормативно устройство

-Нормативни документи
     -ЗГВ
     -Наредби
         -Заявления по Наредба 8
         -Заявления по Наредба 7
     -Международно въздушно право
     -Инструкции
     -Норми за летателна годност
-Технически инструкции
-Наръчници на инспектора
-Документи на ЕС
     -Всички
     -Въздушен транспорт
     -Правила на конкуренция
     -Market operation
     -Достъп до пазара
     -Разпределения на маршрути
     -Цени и срокове
     -Авиационна безопасност
     -Структурно хармонизиране
     -Международни отношения
     -Аеронавигационно обслужване
     -Процедури за консултиране
     -Конвенции със страни, които не са членки
-Програми за обучение
-Проекти
-Проекти на регламенти/директиви на ЕС
-Заповеди

Безопасност на полетите

-Бюлетини по Безопасност на полетите
-Информационен бюлетин по безопасност

SAFA BG


Авиационна сигурност


Опазване на околната среда


Права на пътниците

-Права на пътниците при пътуване по въздух
-Права на хората с увреждания и хората с намалена подвижност
-Често задавани въпроси

Авиационна индустрия

-Летища
-Летателни площадки
-Въздушни превозвачи
-Организации, съгласно Регламент 1321
-Оператори по наземно обслужване
-Учебни центрове
-Статистика
     -Национално ръководство по статистика
-Описание на идентификаторите
-Оператори на специализирани операции

Достъп до пазара


Летателна експлоатация

-Заявления
-Нормативни документи
-Списък на високорисковите специализирани операции

Летателна годност

-Нормативни документи
-Форми за заявления
-Списък на одобрени организации
-Информация

Лицензиране на авиационен персонал

-Теоретични изпити
     -Запазване на дата за изпит
-Проверяващи
     -Наръчници за проверяващи
     -Списък на одобрените от ГД ГВА проверяващи
     -Форми за LPC, Skill test, AoC и практически проверки
     -Отчетна форма на проверяващи
     -Новини и събития
-Медицина
-Запазване на дата за преглед
-Проверка състоянието на подадено заявление за лицензиране на авиационен персонал
-Одобрени учебни центрове и курсове
-За отдел ЛАП
-Нормативни документи
     -Национални
         -Наредба 1
         -Наредба 39
     -Документи на ЕС
     -Тарифа 5
-Новини и събития
-Заявления и форми за летателни проверки

Административно обслужване и достъп до обществена информация


Обявления за работа в ГД ГВА


Профил на купувача


Антикорупция


Връзки


КОНЦЕСИИ Концесиониране на граждански летища за обществено ползване


Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията


Главна дирекция ,,Гражданска въздухоплавателна администрация’’ е внедрила Система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2008


РЕГИСТРИ


Оперативни програми

-Проект ОПАК
     -Въпроси и отговори
-Проект ОПАК 2
-Проект ОПАК 3
     -Въпроси и отговори