Заповед № 45-01-607/14.12.2021 г., относно временно прекратяване действието на Одобрение на лизинг № R-83-22/14.07.2020 г.