Вие сте тук

Функции

Главен директор: Христо Щерионов
e-mail: DirectorGeneral@caa.bg
e-mail за служебна кореспонденция: caa@caa.bg

  Главен секретар: Юлиян Димитров

  e-mail: YDimitrov@caa.bg

 

 

Началник отдел: Надя Тотева
e-mail: ntoteva@caa.bg
 
e-mail за доклади за техническо събитие: report@caa.bg
e-mail за служебна кореспонденция: AIRWORTHINESS@caa.bg
Началник отдел: Людмила Тренкова
e-mail: ltrenkova@caa.bg

e-mail за служебна кореспонденция: INTERNATIONAL@caa.bg
Началник отдел: Александър Гюров
e-mail: agyurov@caa.bg

e-mail за служебна кореспонденция: AIRPORTS@caa.bg
Началник отдел: Николай Христов
e-mail: nhristov@caa.bg
 
E-mail за служебна кореспонденция: AVSEC@caa.bg 
Началник отдел: Христо Гунчев
e-mail: hgunchev@caa.bg  
e-mail за БЛС (дронове): ans@caa.bg 
e-mail за Searh and Resque: SaR@caa.bg
e-mail за служебна кореспонденция: ANS@caa.bg  
Началник отдел: Дима Кисьова
e-mail: dkisiova@caa.bg
e-mail за служебна кореспонденция: LEGAL@caa.bg
Начналник отдел: Галина Димитрова
е-mail: gdimitrova@caa.bg
e-mail за служебна кореспонденция: FINANCE@caa.bg
Subscribe to Функции