Вие сте тук

Функции

Главен директор: Станимир Лешев
e-mail: DirectorGeneral@caa.bg
e-mail за служебна кореспонденция: caa@caa.bg
Главен секретар: Михаил Захариев
e-mail: MZahariev@caa.bg 

e-mail за доклади за техническо събитие: report@caa.bg
e-mail за служебна кореспонденция: AIRWORTHINESS@caa.bg
Начналник отдел: Галина Димитрова
е-mail: gdimitrova@caa.bg
e-mail за служебна кореспонденция: FINANCE@caa.bg
Директор: Славко Вараджаков
e-mail: SVaradzhakov@caa.bg
e-mail за Mandatory Occurrence Reportings: MOR@caa.bg
e-mail за Searh and Resque: SaR@caa.bg
e-mail за служебна кореспонденция: ANS@caa.bg
 
Subscribe to Функции