Вие сте тук

Функции на Главния секретар

Административното ръководство на ГД "ГВА" се осъществява от главен секретар, назначен от главния директор, който:

  • осъществява административното ръководство в изпълнение на законните разпореждания на главния директор;
  • ръководи, координира и контролира функционирането на ГД "ГВА" за точното спазване на нормативните актове.