Вие сте тук

Функционални задължения на отдел “Авиационна сигурност”

  1. Контрол по спазване на нормативните документи за сигурност на гражданската авиация;
  2. Контрол по пропускателната система в авиационните предприятия и обекти на гражданската авиация'
  3. Анализ на нивото на заплаха към гражданската авиация;
  4. Координация на действията при кризисни ситуации;
  5. Методическо ръководство на службите за сигурност и защита в гражданската авиация;
  6. Организация и контрол по прилагането на препоръките за опростяване на процедурите при обработка на самолети, пътници, багажи, товари и поща;
  7. Лицензиране на авиационните предприятия съобразно компетентността си;
  8. Задължения по Анекси 1, 6, 9, 17, 18, 20, 24, 27.