Вие сте тук

Декларации

Декларациите на служителите от ГД "ГВА" са подадени пред органа по назначаване и достъп до тях  се осъществява съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Регистър на декларациите по ЗПУКИ, чл.12, т.1478.11 KB
PDF icon Регистър на декларациите по ЗПУКИ, чл.12, т.21.38 MB
Файл Регистър на декларациите по ЗПУКИ, чл.12, т.226.85 KB
Файл Регистър на декларациите по ЗПУКИ, чл.12, т.126.56 KB
PDF icon Декларации по чл. 12, т. 1 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г.1.03 MB
PDF icon Декларации по чл. 12, т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите, работещи в ГД "ГВА" за 20174.71 MB
Файл Декларации по чл. 12 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.20.8 KB
Файл Декларации по чл. 12, т. 1 и във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите, работещи в ГД "ГВА" за 201510.34 KB
Файл Декларации по чл. 12, т. 3 и във връзка с чл. 12, т.1 и 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 20159.97 KB
Файл Декларации по чл. 12, т. 2 и във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите, работещи в ГД "ГВА" за 201510.35 KB
Office spreadsheet icon Декларации по чл. 12, т. 2 и във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите, работещи в ГД "ГВА" за 201455.5 KB
Office spreadsheet icon Декларации по чл. 12, т. 1 и във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите, работещи в ГД "ГВА" за 201449 KB