Вие сте тук

Декларации

Декларациите на служителите от ГД "ГВА" са подадени пред органа по назначаване и достъп до тях  се осъществява съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Файл Декларации по чл. 12 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.20.8 KB
Office spreadsheet icon Декларации по чл. 12, т. 1 и във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите, работещи в ГД "ГВА" за 201449 KB
Файл Декларации по чл. 12, т. 1 и във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите, работещи в ГД "ГВА" за 201510.34 KB
Office spreadsheet icon Декларации по чл. 12, т. 2 и във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите, работещи в ГД "ГВА" за 201455.5 KB
Файл Декларации по чл. 12, т. 2 и във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите, работещи в ГД "ГВА" за 201510.35 KB
Файл Декларации по чл. 12, т. 3 и във връзка с чл. 12, т.1 и 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси9.97 KB