Вие сте тук

Деловодство на ГД "ГВА"

Деловодство в сграда на МТИТС

адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел.: 02/ 937 1037

Работно време на фронт офис деловодство:
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
 

Деловодство в сграда на летище София

адрес: гр. София, 1540, бул. Брюксел № 1, деловодство.
тел.: 02/ 948 8051

Работно време на фронт офис деловодство:
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа

 

Информация за:

Лицензиране на авиационен персонал -  Проверка състоянието на подадено заявление и на телефони: 02/948 8036; 02/948 8038

Постоянни пропуски и идентификационни карти - 02/937 3001

Разрешения полети - 02/ 937 1008 и 02/ 937 1002