Вие сте тук

Дирекция "Аеронавигационно обслужване, търсене и спасяване при авиационни произшествия"

Славко Вараджаков

директор

е-mail: SVaradzhakov@caa.bg

e-mail за служебна кореспонденция:  ANS@caa.bg

e-mail за Mandatory Occurrence Reportings: MOR@caa.bg

e-mail за Searh and Resque: SaR@caa.bg

 

Функционални задължения на Дирекция “Аеронавигационно обслужване, търсене и спасяване при авиационни произшествия”