Вие сте тук

Дирекция “Авиационна безопасност”

Иван Стоянов Иванов

Директор на дирекция “Авиационна безопасност”

роден на 16.08.1964 г.

Получил висше авиационно образование във ВВВУ „Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия през 1988 г., магистър, инженер по експлоатация и ремонт на въздухоплавателни средства.

Офицер от ВВС на БА до 2002 г.

Авиоинженер, борден инженер и ръководител на организации за техническо обслужване и за управление поддържането на постоянната летателна годност на въздухоплавателни средства в периода 2003-2010 г.

От 2010 г. работи в ГД ГВА - инспектор (до 2012 г.), началник отдел „Летателна годност" (2012-2015), директор на дирекция „Авиационна безопасност" (2015-2016). Член на екип на Европейската агенция за авиационна безопасност за извършване на стандартизационни инспекции в сферата на летателната годност.

Владее писмено и говоримо английски и руски (вкл. технически авиационен) език.

Женен, с една дъщеря.

e-mail: ISIvanov@caa.bg

Функции на Дирекция "Авиационна безопасност"