Вие сте тук

Главен директор

   Христо  Щерионов

Главен директор на ГД ГВА от 25.09.2020 г.

   

Образование

 Висше,  инженер по експлоатация и ремонт на летателни апарати, придобито във ВНВВУ „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия

Професионален опит

2018-2020  директор на дирекция „Оператори, авиационна сигурност, Въздушно пространство, търсене и спасяване, правно осигуряване“ (ОАСВПТСПО) в ГД ГВА

2017-2018  член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Летище Пловдив ЕАД

2013-2017  член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Летище София ЕАД

2008-2013  директор на дирекция „Летищно осигуряване на полетите“, Летище София ЕАД

1999-2008  заместник-директор „Летищно осигуряване на полетите“ и „Безопасност на експлоатацията и аварийно-спасителна дейност“, Летище София ЕАД

1992-1999  непрекъсната работа в Летище София ЕАД с последователно заемани длъжности на ръководител по организация и управление на аварийно-спасителната дейност  на територията на Летище София и началник отдел безопасност на полетите, аварийно-спасителната дейност, безопасност на движение и противопожарна охрана

Завършени курсове и придобита квалификация

2006   курс по управление на безопасността, проведен от ІАТА в София, придобит сертификат;

2001   курс за инженери и техници на самолет AIRBUS A-320/двигател CFM56-5B, свидетелство за професионална квалификация, ИВТ, София;

1998   квалификационен курс по обслужване на въздушното движение, удостоверение от РВД;

1996   курс по антиобледителна обработка на ВС, придобит сертификат, Гьовек, Норвегия;

1993   квалификационен курс по летищна сигурност, безопасност и противопожарна дейност, сертификат от Летище Амстердам, Норвегия;

1993   квалификационен курс по търсене и спасяване и аварийно-спасителна дейност в гражданската авиация, придобито удостоверение, Киев, Украйна;

1991   квалификационен курс с придобито удостоверение (бревет) за самолети АН2, PZL-102, PZL-104

Езици

писмено и говоримо английски и руски език.

Лични данни

Дата на раждане: 31.07.1963 г.

E-mail: DirectorGeneral@caa.bg

Функции на Главния директор