Вие сте тук

Главен директор

Станимир Лешев

Главен директор на ГД ГВА

Образование

Получил висше образование във ВТУ „Тодор Каблешков" гр. София през 2005 г., бакалавър по комуникационна техника и технологии, и в „Нов български университет" гр. София, магистър по национална и международна сигурност през 2008 г.

Професионален опит

2017 г.

Главен директор на ГД ГВА

2013 г. - 2017 г.

началник на отдел „Авиационна сигурност"

2007 г. - 2012 г.

работи в ГД ГВА като инспектор в отдел „Авиационна сигурност"

2012 г. - 2013 г.

служител на ДАНС

 

Завършени курсове и придобита квалификация в курсове на ICAO и ECAC в сферата на авиационната сигурност.

Езици

Владее писмено и говоримо английски и руски език.

Лични данни

Станимир Георгиев Лешев, роден на 08.07.1983 г.

 

E-mail: DirectorGeneral@caa.bg

Функции на Главния директор