Вие сте тук

Главен секретар

Юлиян Димитров

Главен секретар

e-mail: YDimitrov@caa.bg

 

Функции на Главния секретар