Вие сте тук

Главен секретар

Людмила Тренкова

и.д. Главен секретар

e-mail: LTrenkova@caa.bg

 

Функции на Главния секретар