Вие сте тук

Главен секретар

Михаил Захариев

Главен секретар ГД ”ГВА”

Образование

1978 г. - Технически университет – София – двигатели с вътрешно горене

1986 г. - УНСС-София - международни икономически отношения

Допълнителна квалификация

1991 г. - АНБ- Хага-управление на гражданската авиация

Професионален опит

от 2004 г.

Главен секретар ГД ”ГВА”

2000 г. – 2004 г.

Главен експерт ГД ”ГВА”

1993 г. - 1998 г.

Ръководител представителство на АК ”Балкан”-Кайро, Египет

1990 г. – 1993 г.

Началник отдел “Африка и Източна Европа” АК ”Балкан”

1986 г. - 1990 г.

Началник търговски отдел СП “Селскостопанска авиация”

1981 г. – 1986 г.

Началник отдел МТО СП “Селскостопанска авиация”

E-mail: MZahariev@caa.bg 

 

Функции на Главния секретар