Вие сте тук

Главен секретар

Христо Щерионов

и.д. Главен секретар

e-mail: HShterinov@caa.bg

 

Функции на Главния секретар