Вие сте тук

Отдел “Административно обслужване, статистика и архив”

Венцислав Гигов

началник отдел

Образование

1981- Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий", специалност история – архивистика и администрация

Допълнителна квалификация

1976 - ВВВУ "Г. Бенковски", специалност "Авиотехник по самолета и двигателя"
1999-2002 - Завършени курсове на ИКАО: Ръководство на авиационната сигурност, Осигуряване сигурността на превозите на товари, Инструктори за обучение по авиационна сигурност, Управление на кризисни ситуации

Професионален опит

1999 - началник на отдел “Регистри и статистика”
1996 –1999 – началник на отдел “Координация, информация и статистика” в УГA, MT
1984 - 1996 - експерт, ст.експерт, главен експерт, зам.-началник на отдел в Министерство на външните работи
1981 - 1984 - уредник в Националния исторически музейE-mail: vgigov@caa.bg
phone: /+359 2 / 937-1090 

Функционални задължения на отдел "Административно обслужване, статистика и архив"