Вие сте тук

Отдел "Авиационна сигурност"

Николай Христов

началник отдел

NHristov@caa.bg 

 

e-mail за служебна кореспонденция: AVSEC@caa.bg

 

Функционални задължения на отдел “Авиационна сигурност”