Вие сте тук

Отдел "Финансово-стопански дейности и ЧР"

Галина Димитрова

началник отдел

е-mail: GDimitrova@caa.bg

e-mail за служебна кореспонденция: FINANCE@caa.bg

Функционални задължения на отдел "Финансово-стопански и ЧР"