Вие сте тук

Отдел „Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал"

Боян Петков

началник отдел

e-mail: BPetkov@caa.bg

 

e-mail за служебна кореспонденция:

Flight.Ops@caa.bg  -  за съобщения от авиационни оператори
Personnel.Licensing@caa.bg  -  за съобщения от авиационен персонал
med@caa.bg  -   за стандартни медицински документи от други страни
AMS@caa.bg  -   за стандартни медицински документи от други страни

 

 

Функционални задължения на отдел "Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал"