Вие сте тук

Отдел "Летателна годност на ГВС"

Надя Тотева

началник отдел

NToteva@caa.bg

 

 

e-mail за служебна кореспонденция:

AIRWORTHINESS@caa.bg

Aircraft.Reg@caa.bg  - за регистрация на ВС

report@caa.bg  - за доклади за техническо събитие

 

 

Функционални задължения на отдел "Летателна годност на ГВС"