Вие сте тук

Отдел “Летища и лицензиране на летищни оператори”

Иван Бамбов

началник отдел

Образование

1979 Университет по архитектура, строителство и геодезия - Строителен инженер - Пътно строителство

Професионален опит

2004- началник отдел “Инспекция летища и ОВД” – ГД “ГВА”
1999-2004- Гл. Инспектор в отдел “Инспекция Летища и ОВД” при ГД “ГВА” Министерство на транспорта и съобщенията;
1991-1999 - Проектант в Института по въздушен транспорт, София.
1979-1991 - Проектант и групов ръководител в КИПП “Заводпроект”, София

E-mail: ibambov@caa.bg

 

e-mail за служебна кореспонденция:
AIRPORTS@caa.bg

 

Функционални задължения на отдел "Летища и лицензиране на летищни оператори"