Вие сте тук

Отдел “Летища и лицензиране на летищни оператори”

Михаил Божерянов

началник отдел

MBozheryanov@caa.bg

 

e-mail за служебна кореспонденция:
AIRPORTS@caa.bg

 

Функционални задължения на отдел "Летища и лицензиране на летищни оператори"