Вие сте тук

Отдел “Лицензиране на оператори”

Александър Гюров

началник отдел

agyurov@caa.bg

 

e-mail за служебна кореспонденция:
AIRPORTS@caa.bg

bsww@caa.bg - за доклад за удар с птици/диви животни

 

Функционални задължения на отдел "Лицензиране на оператори"