Вие сте тук

Отдел "Mеждународно струдничество"

Людмила Тренкова

началник отдел

LTrenkova@caa.bg

факс: + 359 2 9876432 

e-mail за служебна кореспонденция: INTERNATIONAL@caa.bg

e-mail за полетни разрешения: permissions@caa.bg

Функционални задължения на отдел “Международно сътрудничество”