Вие сте тук

Отдел "Правен и икономически регулиране"

Чавдар Николов

и.д.Началник отдел

e-mail: cnikolov@caa.bg

e-mail за служебна кореспонденция:

LEGAL@caa.bg
EconomicRegulations@caa.bg

Функционални задължения на отдел "Правен и икономически регулиране"