Вие сте тук

Отдел "Правно осигуряване"

Дима Връбчева-Кисьова

Началник отдел

DKisiova@caa.bg

 

e-mail за служебна кореспонденция:

LEGAL@caa.bg
EconomicRegulations@caa.bg

Функционални задължения на отдел "Правно осигуряване"