Вие сте тук

Отдел "Въздушно пространство, търсене и спасяване"

 

Христо Гунчев

Началник отдел

e-mail: HGunchev@caa.bg

 

e-mail за служебна кореспонденция:  ANS@caa.bg

e-mail за Mandatory Occurrence Reportings: MOR@caa.bg

e-mail за Search and Rescue: SaR@caa.bg

 

Функционални задължения на отдел “Въздушно пространство, търсене и спасяване"”