Вие сте тук

Отдел "Въздушно пространство, търсене и спасяване"

Христо Гунчев

Началник отдел

e-mail: hgunchev@caa.bg  

e-mail за съобщения от доставчици на аеронавигационно обслужване и за съобщения за БЛС (дронове): ans@caa.bg 

e-mail за Searh and Resque: SaR@caa.bg

e-mail за служебна кореспонденция: ANS@caa.bg