Решение № 40-02-218/13.05.2021г. за определяне на размерите на летищните такси на Летище София

Главният директор на ГД ГВА се произнесе с Решение № 40-02-218/13.05.2021 г. за определяне на размерите на летищните такси на Летище София за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г.