Указание за Безопасност, относно извършване на авиохимически работи (АХР)