Открива се конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линията София – Банкок – София

05.10.2021

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Главна дирекция „Главна въздухоплавателна администрация“ откриват конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право на назначаване с цел експлоатация на линията София – Банкок – София за търговски въздушен превоз, договорена със Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Кралство Тайланд за граждански въздушен транспорт, подписана на 16.04.1986 г. в гр. Банкок