Сътрудничество между Главна Дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" България и "Агенция за гражданско въздухоплаване", Северна Македония

Главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ г-н Христо Щерионов, бе част от българската делегация водена от министъра на транспорта и съобщенията г-н Събев, която посети Република Северна Македония на 11 февруари 2022 г.

По време на официалната визита бе проведена работна среща на ниво директори на въздухоплавателни власти.  Г-н Щерионов и неговият колега г-н Тунтев обсъдиха няколко важни теми от общ интерес, произтичащи от Меморандума за разбирателство, подписан на 4 декември 2019 г. в гр. Скопие.

Бе планирана последваща двустранна среща с участието на експерти, с цел продължаване на доброто сътрудничество и актуализиране на настоящите форми на взаимодействие между двете страни в областта на въздушния транспорт, сред които: обмяна на опит и добри практики, свързани с ежедневната работа на инспекторите и експертите в сферите на аеронавигационното обслужване, сигурността, лицензирането на летища, авиационен персонал и обучителни организации, издаване на сертификати за летателна годност на въздухоплавателни средства, обработване на жалби на пътници и др.  Постигната бе договореност срещата да се проведе през м. май 2022 г. в град София.

Българската страна отправи покана към експерти от Агенцията за гражданско въздухоплаване на Северна Македония да се присъединят в качеството си на наблюдатели по време на учението за търсене и спасяване при авиационни произшествия, което ще се проведе през есента на 2022 г. в България. За да се засили сътрудничеството, съгласно нуждите и възможностите на двете администрациите, бяха договорени конкретни стъпки за размяна на експерти от двете страни, които да участват като наблюдатели, по време на одитите и инспекциите, които са в планирани за 2022 г.  Темата на срещата бяха и съвместни инспекции (SAFA) от македонски и български инспектори на летищата в двете страни и обмен на опит в тази област в съответствие с правилата на EASA (Агенцията за авиационна безопасност на ЕС).

Г-н Щерионов и г-н Тунтев, ще продължат да работят усилено, за да се утвърди и засили взаимното сътрудничество в рамките на няколко конкретни допълнителни съвместни проекта и дейности.