България работи по внедряването на U-space въздушно пространство за управление на трафика с дронове

По инициатива на вицепремиерa и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев, под ръководството на заместник министър Николай Найденов и съвместно с ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) е сформирана работна група за установяване на механизъм за координиране на определянето на U-space въздушно пространство. 

U-space е европейската система, която се разработва за управление на безпилотния трафик с дронове. 

Това е набор от специфични дигитални услуги и процедури, предназначени да осигурят безопасен и ефективен достъп на операторите на дронове до въздушното пространство. 

Пълният текст на новината можете да прочетете тук