От 26.01.2023 г. в Европейския съюз се прилага Регламент за Изпълнение (ЕС) 2021/664 на Комисията относно регулаторната рамка за U-space

От 26 януари 2023 г. влязоха в сила новите правила на ЕС за обособяване на определено за дронове въздушно пространство, известно като U – space, позволяващо на операторите да предоставят по-широк спектър от услуги. U –space създава условия за безопасна експлоатация както на дронове, така и на пилотирани въздухоплавателни средства и ще позволи на индустрията да продължи да разширява пазара на дронове и услуги.

Пълният текст на новината, както и нормативните документи можете да прочетете тук.